Per acabar les masies de Tiana sols ens queda esmentar el grup de les cases que estan dins del poble.

 

Can Sentromà de Vila o Cal Ros està situada a la plaça de la Vila. La porta ha estat reformada passant d'ésser de mig punt a ser rectangular. Tres finestres gòtiques mostren la seva reialesa, però avui la casa està menjada per les modernes cases en la seva part dreta. Està concedit el projecte per a la utilització de la masia com a Museu-Biblioteca.

 

Can Sentromà de Vila està relacionada amb Can Roig, que també se’n diu Cal Cucut, perquè aquesta casa està constituïda per les cavallerisses de l'altra i una construcció annexa. Aquesta última casa és allà on hi ha un rètol que diu: “Polleria Nuria”. A més, ha estat des de botiga, hostal, Sindicat de la CNT durant la guerra, Cooperativa, fins a estudi del famós fotògraf Napoleó.

Can Met

Can Met, any 1981.

A la Plaça de la Vila, amb el nom de Casa Anglada, avui transformada en restaurant de gran prestigi, anomenat l'Hostalet, s'encobreix la bellesa senzilla, singular i precisa de Can Met. Construïda l'any 1672, fou comprada i reconstruïda per Gabriel Anglada, pare de Lola Anglada, l'any 1953, el qual li tornà tot l'encant de la clàssica masia catalana gòtica.

 

Aquesta masia posseeix una casa annexa, que és l'antiga casa Anglada. Encara es conserven en una llosa al terra les inicials de G.A., Gabriel Anglada. Casa més moderna que l'anterior, però decorada amb estil vuitcentista. Residència i lloc de treball de Lola Anglada i Sarriera.

 

Can Baratau està situada al carrer Lola Anglada; molt visible des d'ara, després de desbastir el mur que la guardava. Casa que aparenta una estructura simètrica, però pel darrera es apreciable la seva asimetria observant els murs i la teulada. Antigament se li deia Can Fricaseia. La grandiositat i forma de construcció del celler que envolta tota l'habitació central dels baixos és l'element més singular i remarcable de la casa.

Can Rosés està construïda al carrer del Doctor Mascaró, quaranta-nou. L'estructura de la masia és de planta basilical, amb una façana totalment arrebossada i es grafiada. El cos central més elevat, que es feia servir per a guardar el gra, té tres fines arcades que donen aire i respiració, a més de sol, a l'habitació. D'aquí que també pugui servir per assecar el material. Ajuntat a la casa per fora es mostra la construcció del pou. Com a elements decoratius: un rellotge de sol, col·locat damunt d'una petita columna d'un metre d'alçada, amb números de ferro, i una pedra que pertany a una premsa de vi, amb la data del 1767. Tanmateix, destaca en color i reialesa el recobriment de la casa amb la verdor de l'heura.

Can Matas

Can Matas, any 1981.

Can Matas està davant de la farmàcia. Aquesta casa ha pres el nom d'un antic propietari; l'actual és el senyor Vilaclara. La planta de la masia és basilical, de dos pisos i amb les seves corresponents golfes, que s'aprecien en la façana per l'obertura de tres arcades. A la seva esquerra s'alça una torre de planta quadrada. L'edifici guanya bellesa amb l'espaiosa era que té al davant. Com a elements posteriors que apareixen en aquest pati hi ha una galeria a la dreta de la casa que dóna suport a un terrat, una font de mina i a la part posterior un jardí.

 

D'aquesta zona del poble s'ha de recordar Can Reüll, situat en el solar avui construït de pisos enfront de l'Església. Al sota d'aquest solar, al carrer Sant Cebrià, hi ha Can Cabús.

Can Matas

Can Matas, any 1981.

Can Torredà, masia que té llurs terrenys vorejant els de Can Nolis, està situada a la sortida del poble, camí de la Conreria. Encara que en els temps actuals està més propera al centre de la Vila, causa del creixement del poble. Dintre del seu recinte, annexa a la casa, hi ha una capella, avui totalment abandonada, amb les mateixes petites proporcions, que les de Can Frares. Aquesta capella pot confirmar la condició d'amos que s'han succeït en el govern de la casa.